česky slovensky

Akreditácia

Certifikačný orgán EURO CERT group opakovane preukázal spôsobilosť k vykonávaniu certifikácie systémov manažérstva získaním Osvedčenia o akreditácii od národného akreditačného orgánu – Českého inštitútu pre akreditáciu, o.p.s., pre certifikačný orgán č. 3115 (certifikácia systémov manažérstva kvality vrátane procesov zvárania, certifikácie systémov environmentálneho manažérstva, certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti informácií, certifikácie systémov manažérstva BOZP a systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti).

Osvedčenie o akreditácii

 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 zo dňa 27.06.2019
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021:2016 zo dňa 17.08.2016
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021:2016 zo dňa 26.05.2016
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 zo dňa 11.03.2016

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO