česky slovensky

Aktuality

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo februári 2016 vyšla revidovaná norma pre systémy manažérstva kvality, a to STN EN ISO 9001:2016 (idt. ISO 9001:2015), Systém manažérstva kvality – Požiadavky; a v apríli 2016 je plánované vydanie revidovanej normy pre systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016 (idt. ISO 14001:2015), Systém environmentálneho manažérstva – Požiadavky s návodom na použitie. Tieto vydania nahradzujú predchádzajúce verzie.

Bližšie informácie k prechodnému obdobiu nájdete tu.

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré realizuje naša spoločnosť.
Revízia normy STN EN ISO 9001:2016
Revízia normy ISO 14001:2015

Ďalšie termíny školenia priebežne vypisujeme na našich webových stránkach.

Zasielanie správ z auditu elektronicky

29.01.2015Pre zjednodušenie a urýchlenie procesu komunikácie s certifikačným orgánom EURO CERT group v rámci posudzovania zhody a certifikácie posielame správy z auditu elektronicky. Dokumenty sú zasielané s príslušnou autorizáciou na kontaktné údaje uvedené v žiadosti o certifikáciu. Zákazníci tak majú prehľad o zisteniach z auditu bez zbytočného predĺženia a v bežne dostupnom formáte.

Školenie STN EN ISO 19011:2012

03.09.2012Pripravili sme pre vás školenie „Výklad normy STN EN ISO 19011:2012“, ktoré obsahuje podrobný komentár k zmenám revízie STN EN ISO 19011:2012 „Návod na auditovanie systému manažérstva“. Školenie sa uskutoční dňa 25.09.2012 v Košiciach. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Vyšlo druhé vydanie STN EN ISO 19011:2012

08.06.2012V máji 2012 vyšlo druhé vydanie normy STN EN ISO 19011:2012: „Návod na auditovanie systému manažérstva“ . Táto norma poskytuje návod pre interné audity vrátanie stanovenia zásad auditovania, riadenia a vykonávania auditov, identifikáciu rizík, oproti predchádzajúcej verzii z roku 2002 podstatne rozpracováva a upresňuje požiadavky v oblasti hodnotenia spôsobilosti osôb zapojených do procesu auditovania. Pripravujeme pre vás školenie obsahujúce podrobný komentár k zmenám, ktoré budú mať dopad na interný audit.

Reakreditácia

22.05.2012Certifikačný orgán EURO CERT SK, s.r.o. pre certifikáciu systémov manažérstva kvality bol v priebehu marca 2012 úspešne reakreditovaný podľa normy ISO/IEC 17021:2011.

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz