česky slovensky

Školenia, kurzy, semináre

Ponúkame školenia, kurzy a semináre za účasti našich odborníkov už tradične vo všetkých oblastiach spojených s požiadavkami systémových noriem, ako sú ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 3834, ČSN 01 0391 (CSR), ďalej tiež v oblasti informačných a komunikačných technológií, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, životného prostredia a rady ďalších.

Organizujeme širokú ponuku otvorených vzdelávacích akcií z najrôznejších oborov, ale pripravíme pre vás rovnako IN-HOUSE seminár priamo na mieru podľa vašich požiadaviek.

Organizačné a ďalšie informácie:

  • Termíny a program (obsah) školení je možné vybrať na našich stránkach v sekcii TERMÍNY ŠKOLENÍ, ale rovnako je možné dohodnúť individuálne na prianie zákazníka
  • Súčasťou školenia sú študijné podklady
  • Samozrejmosťou je rovnako vystavenie Osvedčenia o absolvovanom školení pre každého účastníka
  • Každý účastník má možnosť vopred položiť prednášajúcemu svoju otázku
  • Naši prednášajúci sú odborníci z praxe, ktorí zaručujú kvalitné a aktuálne informácie v danom obore

Príklad časti obsahu jednotlivých školení:

Školenia systémových noriem

Školenia sú určené pre manažérov kvality, pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu vo výrobe i službách, ktorí sa majú podieľať na plánovaní, riadení a realizácii procesov v súlade s požiadavkami jednotlivých noriem a pre osoby, ktoré potrebujú získať prehľadným a zrozumiteľným spôsobom základné informácie k jednotlivým systémom a možnostiam ich certifikácie. Školenia sú vhodné rovnako pre začínajúcich poradcov alebo interných audítorov systémov manažérstva.

Spoločenská zodpovednosť firiem – prínosy, implementácia, certifikácia (CSR)
Revízia normy STN EN ISO 9001:2016
Revízia normy STN EN ISO 14001:2015
Systémy environmentálneho manažérstva
Systémy manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001

Školenie interných audítorov systémových noriem

Školenia sú určené pre interných audítorov systémov riadenia vo výrobe i službách, ktorí sa podieľali na plánovaní, riadení a realizácii interných auditov vo vlastnej organizácii alebo pri auditoch u svojich dodávateľov, a ktorí potrebujú získať aktuálne informácie z oblasti auditovania, vyjasniť si problémy z príslušných oblastí alebo obnoviť Osvedčenie interného audítora, a to buď v oblasti systémov manažérstva kvality (QMS), systémov environmentálneho manažérstva (EMS) alebo systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS). Vhodné tiež pre manažérov integrovaných systémov manažérstva a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o uvedenú problematiku.

Interný audítor

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy