česky slovesky

Certifikačný orgán EURO CERT group

Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva vykonáva odborné činnosti v oblasti posudzovania zhody a certifikácie systémov manažérstva na základe požiadaviek STN EN ISO/IEC 17021-1:2018 "Posudzovanie zhody – požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva".

K tejto činnosti je akreditovaná národným akreditačným orgánom ČR – Českým inštitútom pre akreditáciu, o.p.s.

EURO CERT map

Certifikačný orgán EURO CERT group poskytuje služby v tejto oblasti ako tzv. tretia strana, ktorá nezávisle a nestranne posudzuje a certifikuje systémy manažérstva kvality, systémy manažérstva BOZP, systémy environmentálneho manažérstva, systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti procesy v zváraní, bezpečnosti informácií a ďalšie podľa relevantných noriem a všetkých doplnkových dokumentov, ktoré sú požadované. Certifikačný orgán neposkytuje poradenstvo v oblasti systémov manažérstva.

Vo svojich postupoch certifikačný orgán vychádza hlavne z nasledujúcich zásad:

  • nestrannosť
  • odborná spôsobilosť a zodpovednosť pracovníkov
  • dôvernosť a bezpečnosť informácií

Systém manažérstva je príslušný systém riadenia uplatňovaný organizáciou – žiadateľom o certifikáciu podľa požiadaviek relevantnej normy (špecifikácie). Výsledkom jeho posúdenia odborníkmi našej spoločnosti je potom certifikačný dokument – certifikát uvádzajúci, že systém manažérstva organizácie vyhovuje špecifikovaným normám a všetkým relevantným doplnkovým dokumentom.

Organizačná štruktúra EURO CERT group
Záväzok nestrannosti (pdf)
Politika kvality (pdf)
Základné informácie o certifikácii (pdf)

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO