česky slovensky

Spoločenská zodpovednosť firiem – prínosy, implementácia, certifikácia (CSR)

Cieľom školenia je predniesť prehľad požiadaviek novej českej normy ČSN 01 0391 s podrobným komentárom a príkladmi naplnenia požiadaviek normy v praxi. Poradíme Vám, na čo sa zamerať pri implementácii systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti a vysvetlíme priebeh certifikácie.

Oblasť spoločenskú zodpovednosť firiem už v minulosti upravovala celá rada štandardov a noriem, a to ako medzinárodných, tak národných noriem a normatívnych dokumentov. Ide napr. o medzinárodný štandard SA 8000, normu ISO 26000, v ČR sa doposiaľ napr. využíval taktiež „Národný program posudzovania zhody systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti“. Norma ČSN 01 0391 v októbri 2014 nadviazala na Národný program a umožnila certifikovať spoločenskú zodpovednosť organizácií podľa českej normy.

Obsah školení:

 • Úvod – história a zmysel systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti firiem
 • Súvisiace normy a normatívne dokumenty
 • Princípy spoločenskej zodpovednosti
 • Kompatibilita systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti s inými systémami manažérstva
 • Možnosti a prínosy certifikácie spoločenskej zodpovednosti podľa rôznych štandardov
 • Požiadavky normy ČSN 01 0391:
  • Systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti
  • Zainteresované strany a kontext organizácie
  • Jednotlivé aspekty spoločenskej zodpovednosti
  • Manažérstvo zdrojov
  • Komunikácia
  • Meranie, analýza a zlepšovanie
 • Postup zavádzania požiadaviek do praxe

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy