česky slovensky

Interný audítor

Školenie je zamerané na techniky auditovania. Seminár zahrňuje normu STN EN ISO 19011:2012 „Smernica pre auditovanie systémov manažérstva“, modelový príklad vykonávania častí auditu. Poradíme Vám, na čo sa zamerať pri internom audite jednotlivých systémových noriem.

Obsah školenia

  • Norma STN EN ISO 19011:2012 na proces auditovania
  • Odborná spôsobilosť audítora a jej preukazovanie
  • Komunikácia pri audite, vystupovanie audítora
  • Ďalšia nadväznosť na prácu audítora
  • Prijateľné a neprijateľné záznamy z auditov
  • Príklady auditovania vybraných prvkov normy

Pozn.: Norma STN EN ISO 19011:2012 poskytuje návod pre auditovanie systémov riadenia vrátane stanovenia zásad auditovania, definuje zásady riadenia programu auditov, vykonávanie auditov systémov riadenia, podstatne rozpracováva a upresňuje požiadavky v oblasti hodnotenia spôsobilosti osôb zapojených do procesu auditovania (čo zahŕňa nie len audítorov samotných a ich tímy, ale napr. i osoby zodpovedné za riadenie programu auditov, ktorými môžu byť napr. manažéri kvality či BOZP), po novom zavádza do procesu auditu analýzu rizík i bezpečnosť informácií.

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz