česky slovensky

Revízia normy STN EN ISO 14001:2015

Cieľom školenia je poskytnuť aktuálne informácie v oblasti systémov environmentálního manažmentu. Školenie je zamerané na prehľad zmien podľa ISO 14001:2015, vysvetlenie novej štruktúry a terminológie, prehľad nových požiadaviek vyplývajúcich z revidovanej normy ISO 14001:2015, ktorej vydanie sa predpokladá na apríl 2016. Predpokladá sa základná orientácia v problematike ISO 14001.

Obsah školenia

 • Úvod
 • Normy v oblasti systémov environmentálneho manažérstva
 • Prehľad zmien podľa ISO 14001:2015, vysvetlenie novej štruktúry, terminológie a pojmov
 • Jednotlivé články revízie ISO 14001:2015 s komentárom k dopadu zmien do praxe:
  • Termíny a definície
  • Kontext organizácie
  • Vedenie (leadership)
  • Plánovanie systému environmentálneho manažérstva
  • Podpora
  • Prevádzka
  • Hodnotenie výkonnosti
  • Zlepšovanie
 • Na čo sa zamerať v prechodnom období
 • Uplatnenie zmien v certifikovanom systéme manažérstva

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz