česky slovensky

Revízia normy STN EN ISO 9001:2016

Cieľom školenia je poskytnúť aktuálne informácie v oblasti systémov manažérstva kvality. Školenie je zamerané na prehľad zmien podľa STN EN ISO 9001:2016, ktorá vyšla vo februári 2016, vysvetlenie novej štruktúry, terminológie a pojmov. Poradíme Vám, na čo sa zamerať pri implementácii zmien a načrtneme vám ďalší postup v prechodnom období. Predpokladá sa základná orientácia v problematike ISO 9001.

Obsah školenia

 • Prehľad noriem v oblasti systémov manažérstva kvality
 • Portfólio noriem rady ISO 10000 pre manažment kvality
 • Zjednotená štruktúra noriem podľa štandardu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO“, Annex SL
 • Prehľad zmien, vysvetlenie novej štruktúry, terminológie a pojmov podľa ISO 9001:2015
 • Sedem zásad manažmentu kvality podľa prílohy B revidovanej normy
 • Jednotlivé články STN EN ISO 9001:2016 a dopad zmien do praxe:
  • Termíny a definície
  • Kontext organizácie
  • Vedenie (leadership)
  • Plánovanie
  • Podpora
  • Prevádzka
  • Hodnotenie výkonnosti
  • Zlepšovanie
 • Prechodné obdobie
 • Uplatnenie zmien v certifikovanom systéme manažérstva

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz