česky slovensky

Systémy environmentálneho manažérstva

Cieľom školenia je predniesť komplexný prehľad požiadaviek na systémy environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Prehľad základných požiadaviek s podrobným komentárom a príklady naplnenia požiadaviek normy ISO 14001 v praxi. Poradíme Vám, na čo sa zamerať pri implementácii systému environmentálneho manažérstva, na praktických príkladoch ukážeme prepojenie bežného chodu firmy s požiadavkami tejto normy. Vysvetlíme vám, čo je a čo naopak nie je požadované v zmysle normy ISO 14001.

Obsah školenia

  • Úvod – história a zmysel systému environmentálneho manažérstva
  • Základný prehľad súvisiacich systémových noriem (EMAS, ISO 14050, ISO 14004, ISO 14005, ISO 14031) a ich význam z hľadiska systémov environmentálneho manažérstva
  • Požiadavky normy STN ISO 14001:2004 – prehľad s podrobným komentárom
  • Základný prehľad súvisiacich právnych predpisov a ich väzba na riadenie prevádzky (hlavne pôda, voda, ovzdušie, odpady, chemické látky a zmesi)
  • Smernica ISO 14005 pre fázovú implementáciu systému environmentálneho manažérstva vrátane používania hodnotení environmentálnej výkonnosti, postup zavádzania ISO 14001 v praxi

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz