česky slovesky

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva (EMS)

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému environmentálneho riadenia. Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho riadenia tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky a informácie o významných environmentálnych dopadoch. Týka sa tých environmentálnych dopadov, ktoré môže organizácia riadiť a o ktorých sa predpokladá, že na ne môže mať nejaký vplyv. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) a neustále ich zlepšovať.

Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie. Vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka kvality, smernice).

Prečo si vybrať práve nás?


Ponúkame Vám trvalú spoluprácu a informovanie o nových poznatkoch v oblasti systému manažérstva kvality

Prvý stupeň posudzovania (v organizácii)
Vykonáme preskúmanie, do akej miery je EMS preverovanej organizácie vo vzťahu k jej environmentálnym aspektom a dopadom dokumentovaný a zavedený. Vypracujeme správu z prvého stupňa posudzovania, v ktorej sú uvedené okolnosti a podmienky, za ktorých môže byť vykonaný audit druhého stupňa.

Druhý stupeň posudzovania
Vykonáme audit druhého stupňa, ktorého výsledky potvrdia, že organizácia dodržuje svoju politiku a ciele a ďalej, že zavedený EMS je v súlade so všetkými požiadavkami normy ISO 14001. Vypracujeme správu z druhého stupňa posudzovania. Vydáme príslušný certifikát. Podrobnejší popis – viď podmienky pre vykonanie certifikácie.

Podrobnejší postup procesu – viď základná informácia.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.8.2022 (MS Word)
Dotazník 1.8.2022 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.8.2022 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO