česky slovesky

ISO 9001

Systém manažérstva kvality (SMK)

Zaistíme Vám všetky potrebné činnosti spojené so získaním certifikátu riadenia kvality výroby a služieb podľa ISO 9001:2008. Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém riadenia kvality (SMK) a neustále ho zlepšovať.

Dopyt


Nechajte si od nás vypracovať nezáväznú kalkuláciu na vykonanie certifikačného auditu.

 Dopyt

Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie ISO 9001. Vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka kvality, smernice a technologické postupy). Na mieste posúdime fungovanie procesov riadenia kvality, procesov výroby a procesov služieb (podľa činnosti organizácie) a na záver posudzovanej organizácii oznámime výsledok posudzovania vrátane toho, či tím audítorov odporúča vydanie príslušného certifikátu podľa normy ISO 9001:2008. Spracujeme správu z posudzovania a predložíme ju posudzovanej organizácii. V prípade schválenia záverov výsledkov posudzovania uvedených v správe, vydáme príslušný certifikát.

Podrobnejší postup procesu – viď základná informácia.

Čo prináša zavedenie SMK v organizácii

  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • zavedenie poriadku a systémového prístupu do všetkých firemných činností
  • spriehľadnenie firmy pre zákazníka, vlastníka, vedenie i zamestnancov
  • podstatné zvýšenie dôveryhodnosti firmy a tým ľahšie prenikanie na nové trhy v EU
  • stabilizáciu dosahovanej úrovne kvality v čase i sortimentu poskytovaných produktov
  • ľahšie zapracovanie a zapojenie sa nových pracovníkov k plneniu cieľov spoločnosti
  • riadené ovplyvňovanie trendov v kvalite produktov
  • vytvorenie základu pre ďalšie zlepšovanie kvality a tým úspech v konkurenčnom boji
  • vzájomne výhodné obchodné vzťahy

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 7.10.2019 (MS Word)
Dotazník 7.10.2019 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 7.10.2019 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO