česky slovesky

ISO 50001

Systém energetického manažérstva

Integrovaný systém


Minimalizujte finančnú a časovú nákladovosť na posudzovanie systémov. Využite ponuku integrovaných systémov.

 Integrovaný systém

Norma ISO 50001 je medzinárodná norma pre certifikáciu systému energetického manažérstva (EnMS), ktorá špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť znižovať energetickú náročnosť, zlepšovať energetickú účinnosť rovnako tak ako využívanie energií a ich spotrebu vo svojej organizácii. Základná požiadavka: vytvárať, dokumentovať, zavádzať, udržiavať systém energetického manažérstva (EnMS) a neustále ho zlepšovať.

Postup certifikácie ISO 50001

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie ISO 50001. Vykonáme posúdenie dokumentácie (stanovenie predmetu a hraníc EnMS, energetickú politiku, energetické zámery, ciele a akčné plány energetického manažérstva a ďalšie nevyhnutné dokumenty). Na mieste posúdime fungovanie procesov EnMS a na záver žiadateľovi oznámime výsledok posudzovania vrátane toho, či tím audítorov odporúča vydanie certifikátu podľa normy ISO 50001.

Spracujeme správu z posudzovania a predložíme ju posudzovanej organizácii. V prípade schválenia záverov výsledkov posudzovania uvedených v správe vydáme príslušný certifikát. Podrobnejší popis procesu viď. základná informácia.

Čo prináša zavedenie EnMS v organizácii?

Efektívne hospodárenie s energiami už nie je len výhodou, ale stáva sa nutnosťou. Prináša organizáciám nástroj na znižovanie energetickej náročnosti, tým znižovanie nákladov, hľadanie úspor a rezerv, znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Zlepšuje dobré meno spoločnosti a je konkurenčnou výhodou pri výberovom konaní.

Organizácie, ktoré sa rozhodnú investovať do zníženia svojej energetickej náročnosti, či zvýšenia energetickej efektivity, môžu požiadať o podporu v dotačných programoch viď www.siea.sk.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.1.2021 (MS Word)
Dotazník 1.1.2021 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.1.2021 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group plní požiadavky STN EN...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO