česky slovesky

Politika nestrannosti

Certifikačný orgán EURO CERT group je nezávislou právnickou osobou, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za svoju činnosť a za svoje rozhodovania.

Vo svojich postupoch certifikačný orgán vychádza z nasledujúcich princípov podporujúcich dôveru:

  • Nestrannosť
  • Kompetencie
  • Zodpovednosť
  • Otvorenosť
  • Dôvernosť
  • Reakcia na sťažnosti
  • Prístup založený na zvažovaní rizík
  • Všetci pracovníci certifikačného orgánu si musia uvedomovať dôležitosť nestrannosti.

Rozhodnutia certifikačného orgánu sa zásadne zakladajú na objektívnych dôkazoch zhody (alebo nezhody). Vedúci certifikačného orgánu dbá na to, aby jeho rozhodnutia neboli ovplyvnené inými záujmami alebo inými stranami.

Vedenie deklaruje svoj záujem na dodržaní princípu nestrannosti prostredníctvom Záväzku nestrannostii a Politiky kvality.

Zainteresované strany majú možnosť podať podnet či otázku v tejto veci prostredníctvom dotazníku.AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO