česky slovesky

Politika nestrannosti

Certifikačný orgán EURO CERT group je nezávislou právnickou osobou, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za svoju činnosť a za svoje rozhodovania.

Vo svojich postupoch certifikačný orgán vychádza z nasledujúcich princípov podporujúcich dôveru:

  • Nestrannosť
  • Kompetencie
  • Zodpovednosť
  • Otvorenosť
  • Dôvernosť
  • Reakcia na sťažnosti
  • Prístup založený na zvažovaní rizík
  • Všetci pracovníci certifikačného orgánu si musia uvedomovať dôležitosť nestrannosti.

Rozhodnutia certifikačného orgánu sa zásadne zakladajú na objektívnych dôkazoch zhody (alebo nezhody). Vedúci certifikačného orgánu dbá na to, aby jeho rozhodnutia neboli ovplyvnené inými záujmami alebo inými stranami.

Vedenie deklaruje svoj záujem na dodržaní princípu nestrannosti prostredníctvom Záväzku nestrannostii a Politiky kvality.

Zainteresované strany majú možnosť podať podnet či otázku v tejto veci prostredníctvom dotazníku.AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO