česky slovesky

Certifikácia procesov zvárania

Posúdenie plnenia požiadaviek normy ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2,3,4 v rámci integrovaného systému manažérstva

Dopyt


Nechajte si od nás vypracovať nezáväznú kalkuláciu na vykonanie certifikačného auditu.

 Dopyt

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému manažérstva kvality, vrátane certifikácie procesov zvárania. Tavné zváranie kovových materiálov je používané pri výrobe mnohých výrobkov od úplne jednoduchých cez zložité ako sú napr. oceľové konštrukcie, tlakové nádoby a pod., či už v dielňach a /alebo na montážach

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zaistiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Norma ISO 3834-2,3,4 stanovuje tzv.“ vyššie požiadavky na kvalitu“ a v prípade ich uplatnenia je možné preukázať zhodu certifikátom kvality v rámci integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2,3,4.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.10.2023 (MS Word)
Dotazník 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.10.2023 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO