česky slovesky

Certifikácia procesov zvárania

Posúdenie plnenia požiadaviek normy ISO 9001:2008 v spojení s ISO 3834-2 v rámci integrovaného systému manažérstva

Dopyt


Nechajte si od nás vypracovať nezáväznú kalkuláciu na vykonanie certifikačného auditu.

 Dopyt

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému manažérstva kvality, vrátane certifikácie procesov zvárania. Tavné zváranie kovových materiálov je používané pri výrobe mnohých výrobkov od úplne jednoduchých cez zložité ako sú napr. oceľové konštrukcie, tlakové nádoby a pod., či už v dielňach a /alebo na montážach

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zaistiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv.“ vyššie požiadavky na kvalitu“ a v prípade ich uplatnenia je možné preukázať zhodu certifikátom kvality v rámci integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 7.10.2019 (MS Word)
Dotazník 7.10.2019 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 7.10.2019 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO