česky slovesky

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS)

Dopyt


Nechajte si od nás vypracovať nezáväznú kalkuláciu na vykonanie certifikačného auditu.

 Dopyt

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu podľa ISO/IEC 27001. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií a organizácie týmto certifikátom môžu preukázať svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, chrániace informačné aktíva s cieľom poskytnúť istotu svojim partnerom o dostatočnej úrovni zabezpečenia informácií. Základná požiadavka: zaviesť, prevádzkovať, monitorovať, preskúmavať, udržovať a zlepšovať ISMS v súvislosti s rizikami činností organizácie.


Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie. Formou dvojstupňového auditu vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka ISMS, analýza rizík, Prehlásenie o aplikovateľnosti, postupy), na mieste posúdime rozsah a fungovanie ISMS a na záver posudzovanej organizácii oznámime výsledok posudzovania vrátane toho, či tím audítorov odporúča vydanie príslušného certifikátu. Spracujeme správu z posudzovania a predložíme ju posudzovanej organizácii. V prípade schválenia záverov výsledkov posudzovania uvedených v správe, vydáme príslušný certifikát. Podrobnejší postup procesu – viď základná informácia.

Čo prináša zavedenie ISMS v organizácii

  • zavedenie systémového prístupu do riadenia bezpečnosti informácií
  • podstatné zvýšenie dôveryhodnosti firmy a tým jednoduchšie prenikanie na nové trhy v EU
  • identifikácia rizík a nástroj pre ich elimináciu a riadenie
  • minimalizácia rizika ekonomických strát súvisiacich so zlyhaním informačnej techniky
  • minimalizácia rizika krádeže kritických podnikových informácií (know - how, dáta zákazníkov a pod.)
  • vytvorenie základu pre ďalšie zlepšovanie kvality služieb a tým úspech v konkurenčnom boji
  • vzájomne výhodné obchodné vzťahy

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.1.2021 (MS Word)
Dotazník 1.1.2021 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.1.2021 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group plní požiadavky STN EN...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO