česky slovesky

Čo znamená pojem "energetický audit"?

Energetický audit je jednou z požiadaviek zákona č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti. Je to systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, v ktorom zhromažďuje odborne spôsobilá osoba všetky dostupné údaje o energetickej účinnosti, vykonáva ich analýzu, poukazuje na zjavné i skryté nedostatky a odporúča následné opatrenia. Jeho výsledkom je písomná správa so stanoveným obsahom.

Pojem energetický audit upravoval doteraz § 8 zákona č. 476/2008 Z.z., o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) nasledovne:

  • Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom. Povinnosť absolvovať energetický audit sa týkal všetkých priemyselných firiem na Slovensku s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Povinný bol aj pre pôdohospodárov. V ich prípade bol dolný limit stanovený na 2 500 MWh a horný limit na 10 000 MWh.
  • Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.
  • Energetický audit na vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby vykonáva energetický audítor.
  • Energetická certifikácia budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z., sa považuje za energetický audit podľa tohto zákona.

Zákon č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti mení zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie a stanovuje nové povinnosti pre veľké podniky.

Obsah a spôsob spracovania energetického auditu a jeho rozsah stanoví vykonávací právny predpis, t. j. vyhláška MH SR o energetickom audite, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1.8.2015.

« späť na ISO 50001

AKTUALITY

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo...
podrobnosti

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO