česky slovesky

Spoločenská zodpovednosť vo svete

V apríli 2014 schválil Európsky parlament nové pravidlo, ktoré ukladá firmám s viac než 500 zamestnancami povinnosť vytvárať reporty CSR. Návrh smernice, ktorou sa mení smernica Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami, upravuje, resp. rozširuje povinnosti veľkých firiem zverejňovať informácie nie len o finančných záležitostiach.

Veľké organizácie s viac než 500 zamestnancami by mali odhaliť dopady svojej činnosti, či už pozitívne, či negatívne, na spoločnosť, a mali by mimo iného povinne podávať správy:

  • o environmentálnych a sociálnych záležitostiach,
  • o zamestnaneckých podmienkach,
  • o ľudských právach a boji proti korupcii a úplatkárstvu,
  • povinne popisovať svoje výsledky a politiky týkajúce sa vyššie uvedených tém a používané politiky riadenia firmy a dozorných orgánov.

Uvedené informácie budú zahrnuté do výročnej správy.

Smernica nadobudne platnosť po schválení Radou a vydaním v oficiálnom vestníku EU. V rokoch 2015 - 2016 budú členské krajiny zapracovávať legislatívu na národnej úrovni.

« späť na Spoločenská zodpovednosť

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO